Kedah Darul Aman PPM0020221022021
Follow us:
About Us

Persatuan Penyelidik dan Khidmat Sosial ini lebih dikenali dengan singkatan AMRASS (Association of Malaysian Researchers and Social Services).

Mula ditubuhkan pada 29 Julai 2015 di bilik mesyuarat Pusat Islam UUM semasa mesyuarat untuk menganjurkan conference pertama di Acheh

Prof. Dr. Azman Che Mat | Pengerusi
Baca Lagi
New

Conference & Journal

...
ICEISR 2023

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, ISLAMIC STUDIES & SOCIAL SCIENCE RESEARCH

Read More..
...
IJEISR

International Journal of Education, Islamic Studies and Social Sciences Research

Read More..
Video

ICEISR

(International Conference on Education, Islamic Studies and Social Science Research)
ICEISR 2011

ICEISR 2022